ОСНИВАЊЕ МУЗЕЈА АСТРОНОМИЈЕ

П Р О Ј Е К А Т
ОСНИВАЊЕ МУЗЕЈА АСТРОНОМИЈЕ

Почетком јануара 2013. године представници Друштва српско-азербејџанског пријатељства посетили су Астрономску опсерваторију у Београду и том приликом се детаљније упознали са њеним културно-историјским значајем на овим просторима, у оквирима европске и светске баштине.

Астрономска опсерваторија је, као једна од најстаријих и најзначајнијих научних установа у Србији и региону, током 127. година свог постојања, а захваљујући чињеници да се развијала на размеђима три столећа, у којима је астрономска наука доживела неслућени процват освајањем нових знања на таласу изузетног технолошког напретка, успевала да одржи значајан ниво професионализма који је у прошлости, а посебно данас, резултирао вредним и оригиналним научним радовима, у жељи да њен допринос буде увек бољи и садржајнији.

Опсерваторија је, ценећи посебно своје наслеђе, 2005. године започела са активностима на плану обнове, реконструкције и заштите здања и просторног комплекса (где се налази већ више од 80. година), при чему је окосница реализације ових задатака оснивање Музеја астрономије.

Обиље аутентичних експоната, оригинални и разноврсни астрономски инструменти, израђени почетком прошлог века, најчешће специјално за Астрономску опсерваторију у Београду, као и многи други, уникатни пратећи прибори, јединствен библиотечки фонд, списи, фототека, итд., били би коначно, на тај начин, доступни најширој јавности, публици из Србије и иностранства. То би била, не само презентација Опсерваторије као научно истраживачке установе и културно-историјског споменика, већ и један од најбољих начина за остварење увида у научне, едукативне и друге програме које астрономска наука, у својој бити, пружа.

Опсерваторија је остварила изузетно добру сарадњу, током пртеклих година, са Заводом за заштиту споменика културе града Београда (АО је 2001. године проглашена за споменик културе Републике Србије), Музејом науке и технике РС, Министарством културе и информисања РС, Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС, Центром за промоцију науке, Општином Звездара, Скупштином града Београда, итд.

Финансијска средства која су, током девет година, усмеравана на реализацију пројеката Музеја астрономије била су веома скромна и недовољна да Опсерваторија самостално оконча овај пројекат и на достојан начин отвори своје објекте љубитељима астрономије и туристичким групама које походе Београд.

Подстакнути наведеним чињеницама и актуелном ситуацијом, Друштво српско-азербејџанског пријатељства иницирало је донаторски пројекат и обратило се за помоћ Амбасади Републике Азербејџана у Београду, хуманитарној фондацији „Драгица Николић“ и другим организацијама и институцијама са молбом да у оквиру могућности помогну успешном завршетку радова и опремању Музеја астрономије, како би уприличили његово отварање, у најкраћем могућем року.

Овим путем позивамо и све друге заинтересоване организације, институције, привредна друштва, компаније и појединце да помогну, и у оквиру могућности се укључе у финализацију започетих послова на комплетној реконструкцији овог импозантног комплекса, као научно истраживачке установе и културно-историјског споменика,

За све допунске информације, а посебно у вези спецификације радова и потребних финансијских средстава, стојимо вам на располагању у сарадњи са представницима Астрономске опсерваторије у Београду.

Контакт телефони:
+ 381 (0) 63 842 00 04 (Војислава Протић, координатор пројекта у АО)
+ 381 (0) 64 818 01 53 (Владан Шкорић, заменик председника ДСАП)
Сајт: www.dsap.eu

Београд, 27. април 2013. године